Značka: Strážne

Africký mor ošípaných (AMO)

ZEMPLÍN – Čo je to vlastne Africký mor ošípaných (AMO)? Je to vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine.