Značka: Národný park

POLONINY – národný park

Poloniny je starý názov používaný na označenie najseverovýchodnejšej časti Východných Karpát.
Prevládajú tu dlhé mierne chrbty a stiesnené doliny obyčajne sledujú severojužný smer, ktorým stekajú vodné toky. Najvyššie polohy (vo výškach okolo 1 000 m) tvoria trávnaté hole (tak ako ich väčšina turistov pozná najmä z Veľkej a Malej Fatry) s množstvom brusníc a čučoriedok.