Dostupné nájomné bývanie je realitou. Mnohé rodiny nájdu domov aj vďaka peniazom zo sociálnych dlhopisov

Pre mnohých ľudí je stále veľmi náročné dostať sa k vlastnému nájomnému bývaniu. Patria sem napríklad rodiny v kríze, ľudia so zdravotným postihnutím, deti z detských domovov či ďalšie sociálne …

Dostupné nájomné bývanie je realitou. Mnohé rodiny nájdu domov aj vďaka peniazom zo sociálnych dlhopisov Pokračovať