Je Humenská televízia objektívna? Opoziční poslanci tvrdia, že nie

HUMENNÉ – Dostávajú Humenčania prostredníctvom mestskej televízie naozaj objektívne a vyvážené informácie? Kým vedenie magistrátu je s vysielaním spokojné, časť poslancov spravodajstvo televízie kritizuje. Považujú ho za tendenčné, jednostranné a nevyvážené.

O tom, či je spravodajstvo Humenskej televízie (HNTV) objektívne a nezávislé, diskutovali mestskí poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva počas schvaľovania predsedu predstavenstva spoločnosti 1. Humenská, a. s.. Akciovka má na starosti aj spomínanú Humenskú televíziu. Predsedom predstavenstva spoločnosti a zároveň šéfom televízie bude nasledujúce dva roky naďalej Rudolf Gregorovič. Niektorí poslanci sú presvedčení, že pod jeho vedením televízia nie je nezávislá a objektívna. Upozorňujú aj na fakt, že staronový šéf televízie je zároveň politicky aktívny. Gregorovič je okresným predsedom strany Most-Híd. Gregorovič tvrdí, že spravodajstvo politicky neovplyvňuje. Mestská televízia je podľa neho objektívna.

Ilustračné foto

Poslanec: Televízia je hlasnou trúbou primátorky
Poslankyňa Mária Cehelská bola proti zvoleniu Gregoroviča za predsedu predstavenstva 1. Humenskej, a. s.. „Máme zato, že Humenská televízia nemá, nie je televíziou primátorky, ale má byť televíziou Humenčanov. A ak má mať kredit dôveryhodnosti a objektivity, potrebuje zmenu, tiež nebudem podporovať pána Gregoroviča,“ povedala Cehelská. Uviedla, že v jednom z odvysielaných príspevkov televízia odmietla dať priestor opozícii na vyjadrenie názoru a stanoviska. „Vy ste porušili zákon o vysielaní a retransmisii,“ povedala Cehelská. „Vysielanie televízie považujeme za tendenčné a jednostranné, nevyvážené,“ upozornila poslankyňa. Spravodajstvo HNTV kritizoval aj poslanec Ivan Hopta. „Pani primátorka si vybrala pána Gregoroviča, ten prakticky vždy asi urobil možno to, čo ona chcela. No a zároveň ako predseda Okresnej organizácie Mostu-Híd, teraz v koalícii so Smerom, čiže ste sa stretli v jedom košiari. Vy ste v jednom košiari boli už dávno predtým, ešte skôr, ako vznikla táto koalícia,“ povedal poslanec Hopta. Ďalej pokračoval: „Ja plne súhlasím s tým, čo povedala pani Cehelská. Humenská televízia sa stala hlasnou trúbou toho, čo chce povedať pani primátorka. Za celé roky to sa ešte nestalo, nech aký bol Kostilník, som ho kritizoval, ale sa nestalo, aby v podstate ten druhý názor zastupiteľstva nemali možnosť povedať. Druhá strana možnosť vyjadriť sa k tomu nemá slova,“ povedala Hopta. Dodal, že niekedy dochádza v mestskej televízii k pošpineniu ľudí, ktorí nedostanú možnosť sa k tomu vyjadriť. „Preto aj ja som proti tomu, aby pán Gregorovič bol predsedom toho predstavenstva, lebo patrí tam aj Humenská televízia. Ja sa nechcem vyjadrovať k profesionálnej stránke, či redaktori robia dobre, alebo zle, ale k obsahovej stránke. Žiaľ, robia asi to, čo im niekto povie. Dávať informácie od opozície alebo dávať iný názor je nebezpečné,“ povedal Hopta. Dodal, že kto to v televízii vyskúšal, už nie je zamestnancom. „Keď to robia súkromní podnikatelia, takto chápem, lebo oni za to platia, ale peniaze platia aj občania mesta. A menšina týchto občanov mesta, pani primátorka, ťa volila, drvivá väčšina ťa nevolila,“ poznamenal poslanec.

Od 25. marca 1993 je Humenská televízia domácou televíziou Humenčanov. Prvé skúšobné vysielanie a pilotná relácia sa premietala aj na zasadnutí MsZ.


Primátorka: Televízia vysiela objektívne

Primátorka Jana Vaľová je presvedčená, že spravodajstvo televízie je vyvážené. Uviedla, že na televíziu nie sú žiadne sťažnosti od občanov. „Humenská televízia vysiela objektívne, pýtajú sa na názory, zastupiteľstvo je pravidelne odvysielané, kde sú vaše názory. To, že vy máte iný názor. Niekto má názor, či je Úsvit objektívny, keď tam není, nezaznie jedno vyjadrenie niekoho. Ja som toho názoru, že okrem pána Babjáka a Cehelskej som ešte sťažnosť nevidela žiadnu inú. Ja si za tým stojím, že si vykonávajú dobrú prácu. Informujú občanov a toto je úlohou Humenskej televízie,“ povedala Vaľová.
Primátorka odmieta, že za dosadením Gregoroviča je politické pozadie. Dodala, že Gregorovič šéfoval televízii aj v čase, keď bol Most opozičnou stranou Smeru. „Ja za to nemôžem, že sa zmenila vláda a pán Gregorovič je dnes v našej koalícii,“ poznamenala Vaľová. Spresnila, že Gregorovič bol zvolený len na dvojročné obdobie. „Nerobíme záväzky budúcemu zastupiteľstvu, nerobíme záväzky budúcim primátorom,“ povedala primátorka. Za zvolenie Gregoroviča bola aj poslankyňa Jana Andruchová. „Ja som nepočula jednu konkrétnu reálnu výhradu, ktorá by spochybňovala jeho kvality k tomu, aby nemohol byť naďalej predsedom predstavenstva,“ povedala Andruchová.


Šéf televízie: Postupujeme v súlade so zákonom

Predseda predstavenstva 1. Humenská, a. s., a šéf televízie Rudolf Gregorovič uviedol, že hoci je okresným predsedom Most-Híd spravodajstvo politicky neovplyvňuje. Dodal, že v mestskej televízii vysielajú správy, ktoré súvisia s dianím v meste a samospráve. „Politiku tam neriešime, nespomínam si, aby sme politické témy rozoberali,“ uviedol. Doplnil, že televízia je objektívna a opozícia v nej dostáva priestor. Spresnil, že vysielajú aj záznamy z rokovania mestského zastupiteľstva v nezostrihanej verzii. Gregorovič dodal, že si spomína na podnet poslankyne Cehelskej, ale ten podľa neho nespĺňal zákonné náležitosti. Dodal, že televízia postupuje v súlade so zákonom.


Poslanec: Gregorovič nie je dôveryhodný

Poslanec Jozef Babják uviedol, že Gregorovič je podľa neho nedôveryhodný. „Pán Gregorovič ako člen predstavenstva podpísal zápisnicu valného zhromaždenia, kde pani primátorka aj tam bola, aj súčasne bola v Bratislave v tej istej chvíli. Keď taký človek podpíše takúto zápisnicu, nie je pre mňa dôveryhodný,“ povedal Babják. „Ako štatutárny zástupca Humenskej televízie neposkytuje priestor primerane aj tým, ktorí majú iné názory. My sme ho párkrát žiadali o právo na odpoveď, odmietol. Dúfam, že Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá našu žiadosť prijala, sa k tomu vyjadrí a posúdi, či to bolo oprávnené, alebo nie,“ dodal Babják.

Autor: Milan Potocký, Humenné
redakcia HUMENSKÝ EXPRES


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.