Stužica – Bukovské Vrchy

Stužica je národná prírodná rezervácia, pôvodný karpatský prales, ktorý sa rozprestiera v hlbokom údolí okolo Stužickej rieky na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Bukovských vrchoch (v národnom parku Poloniny) – neďaleko najvýchodnejšej slovenskej obce Nová Sedlica.

Národná prírodná rezervácia nachádzajúca sa v okolí vrchu Kremenec bola vyhlásená v roku 1965 a novelizovaná v rokoch 1974 a 1993 na výmere 761,49 ha.
Ochraňuje komplex prírodných bukových a jedľovo-bukových porastov pralesovitého charakteru so štruktúrou lesa vo všetkých štádiách jeho vývoja. Osobitým vzrastom a vekom sa tam vyznačuje jedľa, ale aj buk a javor horský. V pralese žije mnoho pôvodných karpatských a aj niekoľko endemických druhov rastlín, húb a živočíchov.
Stužica patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na Slovensku. Územie má aj veľký medzinárodný význam. Územím preteká Stužická rieka a jej prítok Kamenistý potok. Rozkladá sa v rozmedzí nadmorských výšok od 620 do 1208 m.

Stužica- foto: Rišo Pouš


Stužica – Bukovské Vrchy je názov územia, ktoré bolo zapísané do zoznamu Svetového dedičstva.

Toto územie sa nerovná územiu NPR Stužica. Je z časti rovnaké avšak s väčšou výmerou chráneného územia, konkrétne 2 950 ha a 11 300 ha ochranné pásmo (OP nie je súčasťou Svetového dedičstva).
Chránené územie tak zahŕňa celé územie NPR vrátane územia pozdĺž hraníc s Poľskom, smerom na západ. Stuzhytsia – Uzhok hraničí s NPR Stužnica a pokrýva územie z ukrajinskej strany, od spoločného vrchu Kremenec smerom na východ.

Stužica – Bukovské Vrchy bola zaradená ako 6. z 10. nominovaných pralesov. Ukrajinský aj slovenský prales tvoria jeden spoločný bióm a lesný komplex.

One Comment on “Stužica – Bukovské Vrchy”

Comments are closed.