Rodák zo Sniny, košický kňaz Jozef Barlaš obhájil v Ríme doktorát z kánonického práva

VATIKÁN – S najvyšším hodnotením „summa cum laude“ obhájil v pondelok 25. októbra doktorát z kánonického práva na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme kňaz Košickej arcidiecézy Jozef Barlaš, ktorý pracuje na vatikánskom Štátnom sekretariáte ako oficiál Právneho oddelenia.

Jozef Barlaš je niekdajším alumnom Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Dizertačnú prácu s témou „Funkcie odôvodnenia rozsudku: komparatívna štúdia“ vypracoval na Fakulte kánonického práva Pápežského inštitútu utriusque iuris Pápežskej Lateránskej univerzity pod vedením moderátorky prof. Eleny Di Bernardo, korelátormi boli prof. Claudia Izzi a prof. Antonio Iaccarino.

Ako informuje Tlačová kancelária Konferencie buskupov Slovenska, na obhajobe boli okrem rodičov absolventa prítomní viacerí zástupcovia Štátneho sekretariátu, slovenskej komunity v Ríme i Košického arcibiskupstva. Medzi gratulantmi boli asesor pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Mons. Luigi Roberto Cona, oficiáli Mons. František Novajovský a Mons. Jozef Krištof, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme ThDr. Pavol Zvara a kancelár Košického arcibiskupstva Mons. Juraj Kamas.

Čerstvému doktorovi prišiel osobne zablahoželať k úspešnej obhajobe rektor Pápežskej Lateránskej univerzity prof. Vincenzo Buonomo.

Ako vysvetlil duchovný otec Jozef Barlaš pre Vatikánsky rozhlas, doktorát v odbore práva je podmienkou pre vykonávanie služobnej funkcie, ale ide aj o príspevok pre rozvíjanie a zdokonaľovanie samotného práva: „Konkrétne táto štúdia bola zameraná na to, akú úlohu má rozsudok v danom právnom systéme, teda v kánonickom práve, v právnom zriadení Cirkvi, porovnávajúc ho s úlohou rozsudku, aký má v iných právnych systémoch, tých svetských. A v tomto dialógu som hľadal nejaké možnosti vylepšenia, možnosti novelizácie toho, ako tie právne systémy môžu medzi sebou komunikovať a odovzdávať si určité skúsenosti, modely, normatívu, ktorá môže potom inšpirovať ostatných. Konkrétne tu, tá najdôležitejšia vec je zameranie systému Cirkvi na hľadanie vždy pravdy, pravdy nielen formálnej, ale pravdy skutočnej, reálnej, ktorá potom mení de facto aj životy ľudí, aj prostredníctvom cirkevného rozsudku.“

(Na fotografii Jozef Barláš spolu s rodičmi)