Komunálne voľby do orgánov samospráv budú 10. novembra

ZEMPLÍN – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) podpísal v piatok rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
Danko zároveň určil lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta.
Do 11. augusta je potrebné utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti, zároveň lehota na ich prvé zasadanie je do 18. septembra.

Z rozhodnutia ďalej vyplýva, že lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je určená do 11. októbra a termín na ich prvé zasadanie je do 24. októbra.


Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov.
Voľba je jednokolová.
Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov.
Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby.