Celosvetovým trendom je vytlačiť staré dízlové motory z centier miest.

Ide jednak o automobily, ale aj o autobusy mestskej hromadnej dopravy. Je známa kauza o falšovaní skutočnej spotreby a vypúšťaní výfukových plynov do ovzdušia.

Je to vážna téma a automobilky na to doplatili miliardovými stratami a pokutami. Doplatili na to najmä automobilky, ktoré uprednostnili zisk pred pravdivým informovaním o emisiách škodlivých látok z výfukových plynov.
Pre poskytovateľov služieb mestskej hromadnej dopravy pripravíme úplne novú súťaž a hlavne úplne iné podmienky. Jednou z najdôležitejších bude samozrejme cena, no ďalšie kritéria budú mať nie menšiu váhu.

Mestské autobusy budú musieť spĺňať minimálne emisnú normu EURO 5.

Pokiaľ bude dochádzať k zmenám noriem, autobusy jazdiace v Humennom to budú musieť dodržiavať. Časť autobusov bude musieť byť nízkopodlažných a časť poháňaná zemným plynom alebo elektické. Znížime emisie vypúšťané v meste na minimum a na európsky štandard.
Autobusy budú musieť byť čisté, upratané. Úroveň poskytovaných služieb bude musieť byť na vysokom štandarde, aby Humenčania dostávali za svoje peniaze kvalitné služby.
Linky budeme pripravovať podľa požiadaviek obyvateľov, časy odchodov budú prispôsobené potrebám ľudí, nie podľa toho ako to vyhovuje prepravcovi.

Mgr. Miroslav Porochnavý

Na riešení dopravnej situácie pracujeme a hľadáme riešenia na humenské dopravné zápchy. Musí to byť spojenie viacerých čiastkových zmien, zlepšení. Jednou z nich je aj MHD. Prepojenie MHD a prímestskej dopravy musí opäť fungovať, do mesta sa musia dostať aj ľudia z okolia, cestujúci za prácou, návštevníci a turisti. Fungujúca MHD môže byť aj jazýčkom na váhe, kvôli ktorému sa rozhodne či nerozhodne investor pre postavenie prevádzky v Humennom alebo v inom východoslovenskom meste. MHD bude fungovať pre obyvateľov a nie preto, aby generovala zisk na úkor kvality služieb a hlavne na úkor zdravia nás, Humenčanov.

Na základe už spomínanej zmluvy vykonáva prevádzku MHD firma DZS – M.K. TRANS ( http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=46680&SID=4&P=0 ) z Michaloviec. Ich autobusy parkujú na provizórnom parkovisku v jednom priemyselnom areáli, ktorý na parkovanie veľkých vozidiel pravdepodobne nemá ani kolaudáciu. Umývajú ich asi len ručne, kefami, tak ako pred 50 rokmi. Znečistená voda pritom môže voľne stekať do zeme, žiadne lapače ropných látok alebo iné podobné zákonom predpísané “hlúposti”. Šoféri zamestnaní na rôzne dohody a čiastočné úväzky.
Humenné si zaslúži čisté prostredie a kvalitnú HMD. Bez toho bude mesto upadať, budeme mať viac dopravných zápch a ľudia budú MHD využívať málo.
Nie každé mesto má MHD, ale každé moderné mesto má MHD na vysokej úrovni. A o to, aby Humenné bolo moderné, sa budem zo všetkých síl snažiť.

Mgr. Miroslav Porochnavý,
kandidát na primátora mesta Humenné


Tento text je súčasťou „Úvahy a zamyslenia“, nie je redakčným obsahom.