Kategória: • ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

Zaujímavosti a atrakcie Zemplína – čo možno obdivovať a navštíviť v našom regióne

Okrúhle výročie: 120 rokov humenského železného pamätníka

HUMENNÉ – V roku 2020 si nielen Humenčania, ale aj priaznivci regionálnej histórie pripomenú okrúhle výročie výnimočného Valaškovského alebo tiež Laboreckého mosta v Humennom. Pôvodne cestný most cez rieku Laborec, bol postavený v roku 1900 na objednávku župy podľa projektu Maďarskej kráľovskej stavebnej kancelárie v Sátoraljaújhely (Nové Mesto pod Šiatrom v dnešnom Maďarsku) pod dozorom hlavného kráľovského inžiniera Deszó Hönscha a kráľovského inžiniera Ignáca Czakó.

Albert z Michaloviec

Albert z Michaloviec (alebo aj Albert Užský či Albert Viniansky). V stredoveku jedna z najvýznamnejšia osobnosť Michaloviec ale aj celého Zemplína. Do histórie sa zapísal ako najvyšší predstaviteľ johanitského rádu v Uhorsku,

Záujem o Horný Zemplín výrazne stúpol

MALÁ DOMAŠA – Záujem o destináciu Horný Zemplín výrazne stúpol. Dôkazom toho sú nielen takmer vypredané ubytovacie kapacity v regióne, ale aj výrazne zvyšujúca sa návštevnosť webovej stránky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OOCR HZ a HŠ), na ktorej nájdu záujemcovia cenné informácie.

Sezónna autobusová linka naprieč Horným Zemplínom

PREŠOV/SVIDNÍK/MEDZILABORCE – Prešovský kraj bude opäť viac dostupný zahraničným a domácim návštevníkom. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s SAD Humenné, a. s., OZ Vranov n/T, vypravuje počas leta sezónnu autobusovú linku medzi Medzilaborcami a Svidníkom. Spojenie premáva v piatok, sobotu a nedeľu v termíne od 3. júla do 6. septembra 2020.

Zástupcovia samospráv pri vodných nádržiach sa spojili

KVAKOVCE – Zástupcovia samospráv pri vodných nádržiach sa spojili. Výsledkom je neformálne združenie pod symbolickým názvom „Slovenské moria“.
V uplynulom týždni sa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá stretli zástupcovia samospráv z okolia vodných nádrží na Slovensku, aby hovorili o problémoch, ktoré ich trápia.

Známi a úspešní hornozemplínski rodáci (A – K)

HORNÝ ZEMPLÍN – Tento zoznam rodákov bol zverejnený na jednej z predchádzajúcich oficiálnych web-stránok mesta Humenné. Nepodarilo sa nám zistiť, na základe akých kritérií boli tieto osobnosti zoradené, ani prečo tam niektorí vo verejnosti známi a úspešní rodáci chýbajú.

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

HUMENNÉ – Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých – národná kultúrna pamiatka je významnou sakrálnou stavbou, ktorá sa nachádza v centre mesta Humenné. Bývalý františkánsky kláštor, dnes farský rímskokatolícky kostol, je najvýchodnejšie položená gotická stavba v Európe mimo tehlovej gotiky.

Ruská Bystrá – drevená cerkev, pamiatka UNESCO

SOBRANCE – Pomerne malý jednoloďový zrubový chrám s polygonálnym presbitériom si obyvatelia postavili v roku 1720 nad prístupovou cestou na severnom svahu z jaseňového dreva. Typologicky ho môžeme zaradiť do skupiny drevených chrámov lemkovského typu s výraznou regionálnou obmenou, ktorá sa prejavuje najmä v hmote a stavby a zastrešení.

Sninský kameň

Sninský kameň je prírodná pamiatka, nachádza sa v severovýchodnej časti sopečného pohoria Vihorlatské vrchy nad obcou Zemplínske Hámre. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a územia Vihorlatský prales, ktoré je Svetovým prírodným dedičstvom UNESCO.

Aside

DOLNÝ ZEMPLÍN – v juhovýchodnom cípe Slovenska, leží tokajská vinohradnícka oblasť. Je to najmenšia a zároveň najatraktívnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Patria do nej obce Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Čerhov, Slovenské nové mesto, Bara, Černochov a Viničky.

Aside

Nachádza sa približne 2 km severovýchodne od obce Vinné a leží medzi vrchmi Šutová (319,3 m n. m.), Marečková (401,6 m n. m.), Bogdanka (275,8 m n. m.) a Senderov (309,7 m n. m.). Vodná plocha meria 8 ha a jeho najväčšia hĺbka je 3,8 m. Jazero je obľúbenou turistickou lokalitou s množstvom chát a možnosťou kúpania, člnkovania, turistiky a v zime korčuľovania.