Ako nezamestnanosť zmeniť na zamestnanosť

Z každej strany počúvam, len aby sme mali robotu tu doma a nemuseli cestovať za prácou. Ako zvýšiť zamestnanosť v Humennom? Zámerne píšem o zvýšení zamestnanosti a nie o znížení nezamestnanosti.
Nezamestnanosť sa dá znížiť aj jednoduchým vyškrtnutím z evidencie pre nejakú administratívnu chybu zo strany uchádzača.

Ako primátor vidím takéto konkrétne riešenia.
Veľkí investori
Máme pre nich miesto a aj technologické zázemie. Priemyselný park má mesto, ale aj súkromná spoločnosť. Budem podporovať príchod takého investora, ktorý zamestná ľudí, ale bude im za prácu aj slušne platiť. Aktívne budem komunikovať s obchodnými komorami, veľmyslanectvami a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) . Budem hľadať investorov hlavne z oblastí strojárstva, drevospracujúceho priemyslu a sparacovateľov chemických vlákien. Budem sa orientovať na firmy, ktoré budú tvoriť čím väčšiu pridanú hodnotu práve v meste Humenné s prepojením na dodávateľov z regiónu.

Stredné a malé firmy na území mesta
Tu mám jasno už niekoľko rokov. Práca v Humennom, za humenské peniaze bude pre humenské firmy. A bodka!
Budem sa snažiť dostať do Humenného aj malé firmy a nielen veľkých investorov (a úprimne radšej chcem v meste viac malých firiem, ako jednu veľkú fabriku) . Žijeme v internetovej dobe a práve rokovaniami s firmami sa ich budem snažiť presvedčiť, aby presunuli aspoň nejaké oddelenia alebo úkony do Humenného.
Outsourcing vidím tiež ako možné riešenie pre zachovanie zamestnanosti v Humennom.

Živnostníci
Na nich nebudem zabúdať! Sám som začínal ako živnostník. Od mesta dostanú podporu vo forme poradenstva, informovanosti a bezpochyby sa budú aj podieľať na mestských zákazkách. Pokiaľ bude práca v Humennom za humenské peniaze, živnostníci ju dostanú.

Obchody a služby
Prevádzky tohto typu sú dôležité. Ponúkajú zamestnanosť, ale zároveň tvoria kolorit a slúžia ostatným obyvateľom mesta. Aj tu dokáže mesto pomôcť. Koordinovať, riešiť dopravu a parkovanie a pod. Je tu ale taký kruh. Kým nebudú kvalitné služby, obchody, ľudia sa do mesta nebudú hrnúť a pokiaľ nebude v meste práca (alebo len za nízke mzdy) nebudú ľudia chodiť do obchodov a reštaurácií…

Mgr. Miroslav Porochnavý

 

Nový prístup
S novým primátorom príde aj nový prístup. Pre všetkých zamestnávateľov, vrátane živnostníkov budem na mestskom úrade poskytovať prednostné služby. Pôjde najmä o stavebné konania, rôzne administratívne konania, vyjadrovačky, rozhodnutia, doručovania. Komunikácia bude veľmi rýchla a zo strany mesta nebude kladená žiadna podmienka, vyhrážka, obmedzenie. Každý, kto bude živnostníkom, alebo bude zamestnávateľom, bude cítiť, že mesto ho podporuje a nehádže mu polená pod nohy. A nikto nebude od vás, podnikateľov, nič pýtať. Čakanie na to, kedy sa „ ten čo to musí podpísať“ vráti z Bratislavy budú minulosťou.

Pomoc začínajúcim podnikateľom
Pripravím pre začínajúcich podnikateľov v spolupráci s úradom práce a Sociálnou poisťovňou systém poradenstva, ako začať, čo urobiť a čo neurobiť. Verím, že myšlienku inkubátora pre začínajúcich podnikateľov zrealizujeme a tým, ktorí chcú podnikať pomôžeme aspoň v prvých dvoch rokoch.

Toto je pár konkrétnych riešení a nápadov, ktoré chcem zrealizovať. Budem sa zaujímať o to, ako zachovať každé jedno pracovné miesto ale aj o to, aby Humenčania dostávali dobre zaplatené. Ale o tom v inom článku.

 

Mgr. Miroslav Porochnavý,
kandidát na primátora mesta Humenné


Tento text je súčasťou „Úvahy a komentáre“, nie je redakčným obsahom.