Značka: Zemplín

Trojcíp pohraničia – spoločné územie KREMENAROS

ZEMPLÍN – Spoločné cezhraničné funkčné územie Kremenaros (Kremenec) – bola hlavná téma štvrtkového (23.7.) stretnutia zástupcov Slovenska a Poľska v Snine. Organizátori konferencie Dawid Lasek (Poľsko) a Daniela Galandová, primátorka Sniny, privítali poľských predstaviteľov jednotlivých inštitúcií, samospráv miest a obcí.

Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami

ZEMPLÍN – Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Polychlórované bifenyly alebo PCB boli pôvodne považované za úplne neškodné. Dnes patria medzi 12 látok, ktoré svetové spoločenstvo považuje za natoľko nebezpečné, že by mali byť z ekosystému eliminované.

Kde leží srdce Zemplína

V pondelok 7. januára 2019 sme si pripomenuli presne 100 rokov od spísania tzv. Zalužického memoranda, ktorým podvihorlatské obce oficiálne požiadali o pripojenie k vzniknutému Československu. Doručili ho do rúk ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára 10. januára 1919 do Košíc.

O hraničnom kameni medzi župami Zemplín a Abov

ZEMPLÍN – Región Zemplín sa nachádza na území bývalej Zemplínskej stolice, ktorá sa rozprestierala od severných hraníc Slovenska až po Tisu. Horný Zemplín ležal na Slovensku a menšia časť Dolný Zemplín ležal v dnešnom Maďarsku.

Cestovný ruch na Slovensku rástol aj v lete

ZEMPLÍN – Letná turistická sezóna v roku 2017 bola úspešná a prekonala rekordnú návštevnosť z leta minulého roka. Počas prvých ôsmych mesiacov prišlo na Slovensko už 3,71 miliónov návštevníkov, čo predstavuje približne o 300-tisíc viac hostí ako vlani. Návštevníci u nás strávili viac ako 10 miliónov prenocovaní.

Náš región potrebuje nový vietor do plachiet

Humenné a okolie prešlo počas uplynulých 15 rokov veľkými zmenami. V okrese sa vybojovalo vyše 20 km úplne nových ciest druhej triedy, postavil sa obchvat Humenného, Ľubiše, Hankoviec. Stredné školy vychovávajú študentov, ktorí sa hravo uplatňujú na trhu práce, duálne vzdelávanie už poskytuje 10 odborov v spolupráci s regionálnymi zamestnávateľmi.

Mesto MEDZILABORCE

Na pôvod názvu Medzilaborce je viacero názorov. Podľa Anonymovej kroniky, podľa kroník i podľa legiend je pôvod názvu mesta spojený s udalosťami v histórii. Archeologické nálezy z predhistorického obdobia a starších úsekov historického obdobia nie sú známe. Najstaršia zmienka o Medzilaborciach je v donácii uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého zo 7. januára 1347, v ktorej sa územie uvádza medzi 92 obcami panstva Drugethovcov ako Mezobrod.