Značka: Vidiecky parlament

Vidiecka mládež v regióne – diskusia na Úrade PSK

PREŠOV – Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v období máj 2018 – júl 2020 realizoval projekt „Vidiecka mládež v regióne“. Projekt bol zameraný na naplnenie cieľov Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020.