Značka: Skanzen v Humennom

Drevený kostolík sv. Michala archanjela z Novej Sedlice

HUMENNÉ – Pred vyše 250 rokmi, v roku 1764, bol v obci Nová Sedlica v okrese Snina postavený drevený kostolík zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. V rokoch 1972 – 1974 bol premiestnený do Humenného. Je najstarším a najvýznamnejším objektom Expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom. Jeho súčasťou je pôvodný barokový ikonostas.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom

Humenský skanzen bol vybudovaný v rokoch 1974-1982 a verejnosti sprístupnený v roku 1984. Na pomerne malej ploche sa v priebehu desiatich rokov podarilo sústrediť najtypickejšie stavby z regiónu severovýchodného Slovenska – 14 objektov ľudovej architektúry a jednu sakrálnu stavbu.