Značka: Poľsko

Pred 33 rokmi sa chirurg rozhodol bojovať za odpisovaného pacienta

National Geography vybral túto fotografiu ako najlepšiu fotografiu urobenú v roku 1987 a zdá sa, že na ňu budeme už navždy pamätať. Zobrazuje poľského kardiológa Dr. Zbigniewa Religa, ako sa stará o pacienta po 23 hodinách úspešnej transplantácie srdca. Tento typ postupu sa v tom čase považoval za nemožný, podarilo sa mu však zvýšiť lekársku prax na podstatne vyššiu úroveň.

Trojcíp pohraničia – spoločné územie KREMENAROS

ZEMPLÍN – Spoločné cezhraničné funkčné územie Kremenaros (Kremenec) – bola hlavná téma štvrtkového (23.7.) stretnutia zástupcov Slovenska a Poľska v Snine. Organizátori konferencie Dawid Lasek (Poľsko) a Daniela Galandová, primátorka Sniny, privítali poľských predstaviteľov jednotlivých inštitúcií, samospráv miest a obcí.

Chystáte sa do Poľska na nákupy?

ZEMPLÍN – Hovorí sa, že dobrá rada je nad zlato alebo – že dobrých informácií v správny čas nikdy nie je dosť. Pre všetkých, ktorí sa v tomto roku chystajú do susedného Poľska na nákupy, určite príde vhod toto naše kalendárne zobrazenie.