Značka: Doprava

Jedenásta okružná križovatka je v plnej prevádzke

MICHALOVCE – Okružná križovatka na uliciach Karola Kuzmányho a Štefánikovej je už dokončená. Križovatka má vonkajší priemer 31 m a stredový ostrovček 13 m. Okolo stredového ostrovčeka je prstenec šírky dva metre umožňujúci zjednodušený prejazd nadrozmerných vozidiel.