Značka: Dolný Zemplín

Mesto MICHALOVCE

Na šírej Laboreckej rovine, v malebnom podhorí Vihorlatu sa rozprestiera mesto so svojím koloritom, hospodárske a kultúrne centrum Zemplína – Michalovce. Prvá písomná zmienka v roku 1244 spomína Michalovce ako Mihal. Najstaršou obývanou časťou mesta je lokalita Hrádku, osídľovaná od mladšej doby kamennej.

Aside

DOLNÝ ZEMPLÍN – v juhovýchodnom cípe Slovenska, leží tokajská vinohradnícka oblasť. Je to najmenšia a zároveň najatraktívnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Patria do nej obce Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Čerhov, Slovenské nové mesto, Bara, Černochov a Viničky.

Mesto SEČOVCE

Mesto Sečovce sa nachádza v okrese Trebišov. Podľa počtu obyvateľov 7819 (r. 2005) bolo 92. najväčšie mesto na Slovensku, v roku 2010 má 8125 obyvateľov. Jeho rozloha je 32,29 km2.
Leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny pri jej prechode do Podslanskej pahorkatiny vo výške 140 m n. m.. Mesto obopínajú východné svahy Slanských vrchov.

Mesto TREBIŠOV

TREBIŠOV – mesto dolného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy. Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254.

DOLNÝ ZEMPLÍN

Región Dolného Zemplína sa nachádza v Košickom kraji v juhovýchodnom cípe Slovenska. Rozprestiera sa na území okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance. Zo severu susedí s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou, južná strana zas hranicu s Maďarskom.

Cezhraničný projekt spojil Zemplín a Zakarpatskú Ukrajinu

Zakarpatskú Ukrajinu a slovenský Zemplín spojil cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi. „Zámerom bolo aj využitie moderných technológií tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi,“ povedala Iveta Palečková, hovorkyňa Mestského úradu v Michalovciach.