APRÍL–mesiac géniov a bláznov

Ľudia narodení v tomto mesiaci často predbiehajú svoju dobu a stávajú sa terčom poznámok. Asi žiaden mesiac v roku nemá toľko prívlastkov ako apríl. Hneď jeho prvý deň je venovaný vtákom, pretože práve v tomto období sa k nám v…

BUKOVSKÉ VRCHY

Bukovské vrchy sú krajinný celok Polonín, pohorie rozprestierajúce sa na severovýchode Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Veľkú časť Bukovských vrchov tvorí Národný park Poloniny.

Cezhraničný projekt spojil Zemplín a Zakarpatskú Ukrajinu

Zakarpatskú Ukrajinu a slovenský Zemplín spojil cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi. „Zámerom bolo aj využitie moderných technológií tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi,“ povedala Iveta Palečková,…