História regiónu Zemplín

Územie vlastného Zemplína sa utváralo od 1. polovice 11. storočia ako územnosprávny celok Zemplínsky komitát, od 2. polovice 13. storočia ako Zemplínska stolica a napokon od 2. polovice 19. storočia do roku 1922 ako Zemplínska župa.

Drevené chrámy na Zemplíne

ZEMPLÍN – K veľmi zaujímavým a atraktívnym architektonickým pamiatkam Zemplína patria gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, majstrovské diela prevažne anonymných ľudových tvorcov. Stoja na návršiach alebo pri potokoch a tvoria malebnú dominantu obcí. Vznikli prevažne v 18. storočí a z…

APRÍL–mesiac géniov a bláznov

Ľudia narodení v tomto mesiaci často predbiehajú svoju dobu a stávajú sa terčom poznámok. Asi žiaden mesiac v roku nemá toľko prívlastkov ako apríl. Hneď jeho prvý deň je venovaný vtákom, pretože práve v tomto období sa k nám v…

BUKOVSKÉ VRCHY

Bukovské vrchy sú krajinný celok Polonín, pohorie rozprestierajúce sa na severovýchode Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Veľkú časť Bukovských vrchov tvorí Národný park Poloniny.

Cezhraničný projekt spojil Zemplín a Zakarpatskú Ukrajinu

Zakarpatskú Ukrajinu a slovenský Zemplín spojil cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi. „Zámerom bolo aj využitie moderných technológií tak, aby v čo najväčšej miere znižovali sociálne a ekonomické rozdiely medzi týmito dvoma regiónmi,“ povedala Iveta Palečková,…