Mnohí ľudia, ktorí by sa neuživili vlastnou múdrosťou, žijú z cudzej hlúposti.
Aghille GREGOR