Kategória: • ZO ZEMPLÍNA

Všetky články, poznámky a galérie, ktoré majú súvis s regiónom Zemplín.

Okres MEDZILABORCE

Patrí medzi malé okresy Slovenska, má 427 km2, čo je o 200 km2 menej, ako je hodnota pre priemerný okres. Leží na severovýchode našej krajiny. Je jedným zo štyroch okresov Slovenska, ktoré majú len dvoch domácich susedov.

Okres HUMENNÉ

Patrí medzi väčšie okresy Slovenska vďaka rozlohe 754 km2. Leží na severovýchode Slovenska. Na západe, severe a východe hraničí so 4 okresmi Prešovského kraja (Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce a Snina) a na juhu s dvoma okresmi Košického kraja (Sobrance a Michalovce). Na severe, na úseku dlhom približne 4 km, ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom.

Vtáčie údolie čaká na zázrak

HUMENNÉ – Holandský investor Darc Leisure v decembri 2007 predpokladal, že s výstavbou zábavného parku Vtáčie údolie vo Vihorlatských vrchoch začne v máji roku 2008. Proces prípravy a povoľovania projektu však ukázal, že plány boli nereálne. Zhmotniť myšlienku megazábavného parku vo vybranej lokalite je veľmi zložité. Proti sebe tu stoja záujmy hospodárskeho rozvoja regiónu a európske zákony o ochrane prírody. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík (Smer-SD) predpokladá, že už v blízkej budúcnosti vláda pri podpore projektu zábavného parku Vtáčie údolie vo Vihorlatských vrchoch môže rozhodnúť pozitívne.

DOLNÝ ZEMPLÍN

Región Dolného Zemplína sa nachádza v Košickom kraji v juhovýchodnom cípe Slovenska. Rozprestiera sa na území okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance. Zo severu susedí s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou, južná strana zas hranicu s Maďarskom.

Vodná nádrž Veľká Domaša  

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži od začiatku roka 1968 na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje úžitkovú aj pitnú vodu. Je ideálnym miestom na rekreáciu, dovolenky a vodné športy. U turistov je obľúbená kvôli čistej zelenej až zelenomodrej vode, ktorá dosahuje počas sezóny (od júna do polovice septembra) teplotou 23 °C.

Na vojaka Švejka si zaspomínajú počas pivných dní

HUMENNÉ – Ak do centra horného Zemplína pricestujete vlakom alebo autobusom, určite vašu pozornosť v priestoroch železničnej stanice, upúta majestátna socha vojaka Švejka. Dostala sa tam pred takmer 17 rokmi vďaka aktivitám vtedajšieho občianskeho združenia H-A-D a okrem iného, odštartovala novú tradíciu v meste. Aj keď na začiatku bola snaha o budovanie medzinárodnej spolupráce na trati železníc, v súčasnosti sa so Švejkom v Humennom, spájajú predovšetkým slávnosti, kde je na čestnom mieste pivo.

Pripomíname si 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie

HUMENNÉ – V tomto roku si verejnosť  pripomína 300. výročie narodenia najvýznamnejšej panovníčky svojej doby – Márie Terézie. Ako pripomienka najvýznamnejšej panovníčky reforiem osvieteného absolutizmu sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom nachádza v priestoroch umelecko-historickej expozície Izba Márie Terézie.

Drevené chrámy na Zemplíne

ZEMPLÍN – K veľmi zaujímavým a atraktívnym architektonickým pamiatkam Zemplína patria gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, majstrovské diela prevažne anonymných ľudových tvorcov. Stoja na návršiach alebo pri potokoch a tvoria malebnú dominantu obcí. Vznikli prevažne v 18. storočí a z tohto obdobia je aj ich interiér, v ktorom sú pozoruhodné dekoratívne nástenné a nástropné maľby oltáre, lavice, obrazy drevené liturgické náčinie a knihy. Sú chránené ako národné kultúrne pamiatky.

História regiónu Zemplín

Územie vlastného Zemplína sa utváralo od 1. polovice 11. storočia ako územnosprávny celok Zemplínsky komitát, od 2. polovice 13. storočia ako Zemplínska stolica a napokon od 2. polovice 19. storočia do roku 1922 ako Zemplínska župa.