Kategória: • ZEMPLÍNSKE MESTÁ

Galéria všetkých miest regiónu Zemplín

Mesto HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU – sú druhým mestom vranovského okresu. Historicky podľa administratívno-správneho členenia patrili Hanušovce vždy k Šarišu, ktorý sa do ranofeudálneho uhorského štátu včlenil v 2. polovici 11. storočia. Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej časti Slovenska v údolí rieky Tople.

Mesto VRANOV NAD TOPĽOU

Pôvodom starobylé zemplínske mesto Vranov nad Topľou, leží vo východnej časti Slovenska, v oblasti horného Zemplína. Administratívne patrí do Prešovského samosprávneho kraja a je administratívnym a hospodárskym centrom okresu s rozvinutými službami a sociálnym, spoločensko-kultúrnym a rekreačným zázemím. Väčšia časť mesta sa rozprestiera na rovine v povodí rieky Topľa.

Mesto Čierna nad Tisou

Mesto Čierna nad Tisou bolo založené v roku 1946 na základe vládneho uznesenia na zabezpečenie výmeny tovarov medzi ZSSR a ČSR vybudovaním železničného prekladiska.
Z hľadiska histórie sa jedná o „mladú usadlosť“, vybudovanú pre potreby zamestnancov pracujúcich na založenej železnici.

Mesto MEDZILABORCE

Na pôvod názvu Medzilaborce je viacero názorov. Podľa Anonymovej kroniky, podľa kroník i podľa legiend je pôvod názvu mesta spojený s udalosťami v histórii. Archeologické nálezy z predhistorického obdobia a starších úsekov historického obdobia nie sú známe. Najstaršia zmienka o Medzilaborciach je v donácii uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého zo 7. januára 1347, v ktorej sa územie uvádza medzi 92 obcami panstva Drugethovcov ako Mezobrod.

Mesto MICHALOVCE

Na šírej Laboreckej rovine, v malebnom podhorí Vihorlatu sa rozprestiera mesto so svojím koloritom, hospodárske a kultúrne centrum Zemplína – Michalovce. Prvá písomná zmienka v roku 1244 spomína Michalovce ako Mihal. Najstaršou obývanou časťou mesta je lokalita Hrádku, osídľovaná od mladšej doby kamennej.

Mesto STRÁŽSKE

STRÁŽSKE – sa nachádza v hornom okraji nepravidelného oblúka, tvoreného nevysokými vrchmi, venčiacimi z troch strán sa hadí tok rieky Laborec, ktorý od severu prenikol cez podkovovito rozložené vrchy. Toto prostredie vytvárala prírody pre človeka dávno predtým, ako sa vôbec objavili na veľkolepej scéne Zeme.

Mesto SEČOVCE

Mesto Sečovce sa nachádza v okrese Trebišov. Podľa počtu obyvateľov 7819 (r. 2005) bolo 92. najväčšie mesto na Slovensku, v roku 2010 má 8125 obyvateľov. Jeho rozloha je 32,29 km2.
Leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny pri jej prechode do Podslanskej pahorkatiny vo výške 140 m n. m.. Mesto obopínajú východné svahy Slanských vrchov.

Mesto TREBIŠOV

TREBIŠOV – mesto dolného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, na rozhraní Trebišovskej tabule a Ondavskej vrchoviny. Nachádza sa v nadmorskej výške 109 m zväčša na pravom brehu potoka Trnávka, prítoku Ondavy. Prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254.

Mesto SNINA

Snina (216 m n. m.) sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska, v Prešovskom kraji Leží na sútoku riek Cirocha a Pčolinka. Z juhu je ohraničené Vihorlatskými vrchmi, z východu Bukovskými vrchmi, zo severu Nízkymi Beskydmi a na západe sa otvára do Cirošskej doliny.

Mesto HUMENNÉ

Mesto Humenné sa rozprestiera na oboch brehoch rieky Laborec. Z východnej strany je chránené poslednými výbežkami Vihorlatských vrchov a zo severu výbežkami Ondavskej vrchoviny. Prvá písomná správa o dnešnom Humennom je z roku 1317, keď mesto dostal do daru rod Drugethovcov od panovníka Karola Róberta.