Kategória: ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

zaujímavosti a atrakcie Zemplína – čo možno obdivovať a navštíviť v našom regióne

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom

Humenský skanzen - kostolík svätého archanjela Michala z roku 1764.

Humenský skanzen bol vybudovaný v rokoch 1974-1982 a verejnosti sprístupnený v roku 1984. Na pomerne malej ploche sa v priebehu desiatich rokov podarilo sústrediť najtypickejšie stavby z regiónu severovýchodného Slovenska – 14 objektov ľudovej architektúry a jednu sakrálnu stavbu.

Humenský zámok

Niet pochýb, že najvýznamnejšou dominantou mesta Humenné je zámok. Mesto Humenné v minulosti patrilo medzi poddanské mestečká s prevažne chudobným obyvateľstvom, ktoré spravovali bohaté feudálne rodiny, čo sa odrazilo aj na architektúre mesta.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom

Humenský skanzen bol vybudovaný v rokoch 1974-1982 a verejnosti sprístupnený v roku 1984. Na pomerne malej ploche sa v priebehu desiatich rokov podarilo sústrediť najtypickejšie stavby z regiónu severovýchodného Slovenska – 14 objektov ľudovej architektúry a jednu sakrálnu stavbu. 

DOMAŠA  

Vodná nádrž vznikla prehradením rieky Ondava pri obci Veľká Domaša. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1962 a ukončená bola v roku 1967. Vodná hladina ukryla šesť obcí a ich chotáre. Zatopené boli Veľká Domaša, Dobrá nad Ondavou, Trepec,…

BUKOVSKÉ VRCHY

Bukovské vrchy sú krajinný celok Polonín, pohorie rozprestierajúce sa na severovýchode Slovenska na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Veľkú časť Bukovských vrchov tvorí Národný park Poloniny.