Kategória: ZAUJÍMAVOSTI REGIÓNU

zaujímavosti a atrakcie Zemplína – čo možno obdivovať a navštíviť v našom regióne

Známi a úspešní hornozemplínski rodáci (A – K)

HORNÝ ZEMPLÍN – Tento zoznam rodákov bol zverejnený na jednej z predchádzajúcich oficiálnych web-stránok mesta Humenné. Nepodarilo sa nám zistiť, na základe akých kritérií boli tieto osobnosti zoradené, ani prečo tam niektorí vo verejnosti známi a úspešní rodáci chýbajú.

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých

HUMENNÉ – Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých – národná kultúrna pamiatka je významnou sakrálnou stavbou, ktorá sa nachádza v centre mesta Humenné. Bývalý františkánsky kláštor, dnes farský rímskokatolícky kostol, je najvýchodnejšie položená gotická stavba v Európe mimo tehlovej gotiky.

Ruská Bystrá – drevená cerkev, pamiatka UNESCO

SOBRANCE – Pomerne malý jednoloďový zrubový chrám s polygonálnym presbitériom si obyvatelia postavili v roku 1720 nad prístupovou cestou na severnom svahu z jaseňového dreva. Typologicky ho môžeme zaradiť do skupiny drevených chrámov lemkovského typu s výraznou regionálnou obmenou, ktorá…

Sninský kameň

Sninský kameň je prírodná pamiatka, nachádza sa v severovýchodnej časti sopečného pohoria Vihorlatské vrchy nad obcou Zemplínske Hámre. Je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a územia Vihorlatský prales, ktoré je Svetovým prírodným dedičstvom UNESCO.

Aside

DOLNÝ ZEMPLÍN – v juhovýchodnom cípe Slovenska, leží tokajská vinohradnícka oblasť. Je to najmenšia a zároveň najatraktívnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Patria do nej obce Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Čerhov, Slovenské nové mesto, Bara, Černochov a Viničky.

Aside

Nachádza sa približne 2 km severovýchodne od obce Vinné a leží medzi vrchmi Šutová (319,3 m n. m.), Marečková (401,6 m n. m.), Bogdanka (275,8 m n. m.) a Senderov (309,7 m n. m.). Vodná plocha meria 8 ha a jeho najväčšia hĺbka je 3,8 m. Jazero je obľúbenou turistickou lokalitou s množstvom chát a možnosťou kúpania, člnkovania, turistiky a v zime korčuľovania.

Aside

HORNÝ ZEMPLÍN – najznámejší horský masív v oblasti horného Laborca – Laboreckej vrchoviny spájaný predovšetkým s mestom Medzilaborce nesie názov Kamjata. Výrazne pretiahnutý, takmer celý prevažne bukom zalesnený, masív Kamjany začína severne od obce Krásny Brod stúpaním na kótu Kameň (433 m n. m.). Kóta s výraznou pieskovcovou skalou je všeobecne známa pod menom Čertov kameň.

Aside

Poloniny je starý názov používaný na označenie najseverovýchodnejšej časti Východných Karpát.
Prevládajú tu dlhé mierne chrbty a stiesnené doliny obyčajne sledujú severojužný smer, ktorým stekajú vodné toky. Najvyššie polohy (vo výškach okolo 1 000 m) tvoria trávnaté hole (tak ako ich väčšina turistov pozná najmä z Veľkej a Malej Fatry) s množstvom brusníc a čučoriedok.

Aside

Pomenovanie rieky má základ -lab- , ktorého pôvod je v indoeurópskom -albh-, s významom -biely. To znamená bielu, svetlú rieku, podobne ako napríklad Labe. To dosvedčuje prastaré slovanské osídlenie. Iné je vysvetlenie podľa Melicha.  Laborec pramení v Nízkych Beskydách v nadmorskej výške 682 m n.m. a je dlhý 129 km.  

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom

Humenský skanzen - kostolík svätého archanjela Michala z roku 1764.

Humenský skanzen bol vybudovaný v rokoch 1974-1982 a verejnosti sprístupnený v roku 1984. Na pomerne malej ploche sa v priebehu desiatich rokov podarilo sústrediť najtypickejšie stavby z regiónu severovýchodného Slovenska – 14 objektov ľudovej architektúry a jednu sakrálnu stavbu.