Kategória: ÚVAHY A KOMENTÁRE

V Michalovciach sú príjmy poslancov naďalej tajné

Základom otvorenej samosprávy je zverejňovanie dokumentov a ich sprístupňovanie občanom a do tejto kategórie spadajú aj majetkové priznania poslancov. Túto úlohu v rámci samosprávy plní komisia na ochranu verejného záujmu a to na základe Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

Humenčania, pomáhajme si!

Po mojej výzve darovať 5 000 EUR na účely pomoci tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, sa mi za posledné týždne ozvalo množstvo ľudí. V prvom rade som bol príjemne prekvapený koľko Humenčanov odporúčalo niekoho, komu je nevyhnutné…

Otvorený list predsedovi predstavenstva 1. Humenská, a.s., R. Gregorovičovi, členom dozornej rady a J. Čandovej, hlavnej kontrolórke mesta Humenné

Vážení zástupcovia občanov mesta Humenné, po zverejnení neúplných, skreslených a jednostranných informácii, ktoré odzneli vo vysielaní Humenskej televízie (HNTV) dňa 22.2.2018, som písomne požiadala predsedu predstavenstva 1. Humenská, a.s., pána Gregoroviča o možnosť vystúpiť vo vysielaní HNTV a prezentovať divákom…

Čaro propagandy pani Jany Vaľovej (2)

K nástrojom propagandy primátorky Jany Vaľovej patrí v plnom rozsahu Humenská televízia. Aj tá je financovaná z mestských peňazí. Je to lokálna televízia, ktorá už od 90-tych rokov minulého storočia informatívne i publicisticky (istý čas dokonca aj vo forme obľúbených…

Ako nezamestnanosť zmeniť na zamestnanosť

Z každej strany počúvam, len aby sme mali robotu tu doma a nemuseli cestovať za prácou. Ako zvýšiť zamestnanosť v Humennom? Zámerne píšem o zvýšení zamestnanosti a nie o znížení nezamestnanosti.