Kategória: ÚVAHY A KOMENTÁRE

Ako (ešte) dlho budeme musieť žiť v chemickom trojuholníku smrti?

Mestá Humenné, Strážske, Vranov nad Topľou a desiatky ďalších obcí sa nachádzajú v tzv. trojuholníku smrti. Len prednedávnom bolo potvrdené, že zhruba 500 ton toxického a karcinogénneho odpadu z výroby PCB látok z čias bývalého režimu v závode Chemko Strážske sa nachádza v danom areáli, doslova pár stoviek metrov od našich domovov.

Kde leží srdce Zemplína

V pondelok 7. januára 2019 sme si pripomenuli presne 100 rokov od spísania tzv. Zalužického memoranda, ktorým podvihorlatské obce oficiálne požiadali o pripojenie k vzniknutému Československu. Doručili ho do rúk ministra s plnou mocou pre správu Slovenska Vavra Šrobára 10. januára 1919 do Košíc.

Nevyhnutná inventúra

K začiatku nového roka neodmysliteľne patria príhovory najvyšších ústavných činiteľov a politikov. Týkajú sa bilancie prežitého, ponúkajú alternatívny pohľad na konkrétne témy, pripomínajú vlaňajšie výročia aj dôležité udalosti. Omnoho jasnejšie sa však treba zamerať na to, čo môžeme aktívnejšie tvoriť.

Hokejová pravda…

Vážení priatelia,

rád by som vysvetlil niektoré skutočnosti okolo diania v hokeji v Humennom. Šíri sa tu množstvo dohadov a fám. Keďže predsedám komisii športu pri MsZ v Humennom, zúčastnil som sa všetkých relevantných rokovaní. V pondelok, 17.12. sme sa stretli na rokovaní s pánom Šmidom a jeho kolegyňou, kde deklarovali, že nechcú pokračovať v MHK Humenné a žiadali, aby ho mesto prevzalo.
Deklaroval, že všetky dlhy do konca novembra uhradil.
K danému dňu vyčerpal všetky finančné zdroje z dotácie na rok 2018 (cca 400 tis, EUR) a ďalšie peniaze na chod nemá. Mesto deklarovalo, že keďže predchádzajúce vedenie ani nezačalo tvoriť rozpočet, ten bude schválený až vo februári 2019, a teda v rozpočtovom provizóriu nemôže udeľovať žiadne dotácie, pôžičky a podobne. Pán Šmida vyjadril obavu, že ak vloží vlastné prostriedky na preklenutie obdobia do marca, kedy by mohol dostať dotáciu z mesta, nemá istotu, že mu nové dotácie mesto v roku 2019 schváli. Ako mesto sme mu vyjadrili plnú podporu, žiadali sme ho, aby dotiahol A-mužstvo do konca ročníka. Po chvíli váhania túto ponuku odmietol. Zhodou okolností sa pár dní predtým prihlásil u primátora pán Turok, ktorý podniká viac ako desať rokov v zahraničí, že by chcel pomôcť s hokejom.

Zavolali sme teda na MsÚ pána Turoka, aby sa stretol s pánom Šmidom a dohodli sa, či je spolupráca možná. Pán Turok následne strávil celý deň na štadióne a formálne vstúpil do MHK. Na vlastné náklady zaplatil ubytovanie hráčov, autobus a iné veci vo výške cca 3000 Eur. Z vlastného vrecka. Stal sa jedným z troch spoločníkov združenia. Následne žiadal o otvorenie účtovných kníh, predloženie pracovných zmlúv, kontraktov s hráčmi, aby vedel naplánovať náklady na budúce obdobia a urobiť výplaty. Tieto doklady mu nesprístupnili. V danom období sa údajne postupne dozvedal o podlžnostiach klubu, pretože sa začali údajne ozývať veritelia. Pán Turok zistil, že z plánovaného vkladu cca 20 tis. mesačne sa to šplhá na niekoľkonásobne väčšiu čiastku. Popritom, ak by aj niečo uhradil, ďalší dvaja členovia združenia (pán Šmida a pani Ilčíková) by ho mohli podľa platných stanov odvolať. Vtedy sa rozhodol, že za takéhoto stavu je to prílišné riziko a z MHK vystúpil.

Branisla Čekovský,
predseda športovej komisie MsZ v Humennom

V piatok, 21.12 pán Šmida oznámil pánovi primátorovi, že MHK končí a v daný deň údajne dojednal odpojenie všetkých energií a médií na štadióne. Na mestskom úrade sa stretol krízový štáb a riešil danú situáciu. Prioritne bolo treba zabezpečiť skončenie nájomného vzťahu medzi mestom a MHK, aby sa dostal štadión pod správu mesta. Pánovi Šmidovi bola poslaná dohoda o ukončenie zmluvného vzťahu, čo po niekoľkých hodinách, mnohých telefonických urgenciách a váhaní podpísal.
Následne sme riešili napájanie štadióna elektrinou, nakoľko dodávateľ elektriny (VSE) odmietlo pripojenie štadióna pod hlavičkou mesta, pokiaľ mesto neuhradí dlhy na elektrine za MHK (niečo viac ako 30 000 EUR). To mesto kategoricky odmietlo a operatívne zabezpečilo elektrocentrálu na núdzové napájanie štadióna, aby sme ho udržali v prevádzky schopnom stave. Po predložení dohody o ukončení nájmu nám bolo pustené teplo a voda s tým, že dlhy si budú vymáhať od MHK. Operatívne sa riešilo prevzatie kvalifikovaného personálu, ktorý podal výpovede v MHK a zamestnali sa v mestskej organizácii.

Následne sme zvolali tlačovku, kde sme daný stav a dôvody vysvetlili. Je potrebné povedať, že som hrdý na tím, ktorý danú situáciu riešil a nenechal mesto vydierať. S danou akcieschopnosťou zrejme protistrana nerátala. Niekto zrejme rátal, že pod daným tlakom sa mesto podvolí a preberie MHK aj z dlhmi, čo by nakoniec zaplatili obyvatelia. Bohužiaľ pre niekoho, tieto časy už skončili.

Čo sa týka športovej časti, v priebehu dňa sme viackrát hovorili s pánom prezidentom SZHĽ a konzultovali danú situáciu. V daný deň vedenie MHK oznámilo zrušenie konkrétneho zápasu. Vyplynula z toho pokuta, ktorú znáša MHK. SZHĽ sa dohodla s pánom Šmidom, aby neodhlasoval mládežnícke celky, nech dohrajú súťaž. V prípade likvidácie klubu sa však nevyhneme koncu A-mužstva, nakoľko ak niekto preberie licenciu po MHK, preberá aj jeho dlhy. Nové OZ zasa môže zamestnať hráčov, ale nemôžu pokračovať namiesto MHK v 1. lige.
Momentálne riešime naliehavo registráciu nového OZ v SZHĽ, ktoré by v prípade krachu MHK prevzalo mládež a tá dohrá ligu na výnimku, čo je v tejto kategórii možné. Od nového ročníka by A-mužstvo pokračovalo v druhej lige s podporou mesta, s transparentnými pravidlami a hľadaním sponzorov. Mládež by pokračovala s podporou mesta samostatne a s transparentným financovaním, so zástupcami rodičov, mesta a sponzorov v orgánoch OZ.

Momentálne sa neviem vyjadriť k iniciatíve MHK, ktoré zajtra vycestuje do Topoľčian. Bolo by super, ak by MHK pokračovalo do konca ročníka, vyrovnalo svoje záväzky a potom by sme mohli riešiť veci s chladnou hlavou. Mesto vyjadruje tomuto riešeniu plnú podporu. Súčasný stav nikomu neprospieva a veľmi nás mrzí vzniknutá situácia.


Braňo Čekovský,

predseda športovej komisie MsZ v Humennom

Takto nie! Dosluhujúca primátorka sa nič nenaučila, nič nepochopila.


Mala len „kúriť a svietiť“ – taký bol kedysi odkaz Roberta Fica určený dosluhujúcej vláde Ivety Radičovej. Zdá sa, že jeho stúpenkyňa Jana Vaľová má o svojom odchode iné predstavy. Na mestskom úrade v Humennom sa totiž v týchto dňoch horúčkovito pracuje. Prijímajú sa noví pracovníci, akoby Vaľová začínala a nie končila. Aby sa prijímaní zamestnanci mohli venovať pokojne svojej práci, z pracovných zmlúv sa vypúšťa klauzula o skúšobnej dobe… Okrem toho dosluhujúci mestský aparát v súčasnosti uzatvára pod Vaľovej kuratelou nové zmluvy na rok 2019, bez rozpočtového krytia. Takéto rozhodnutia by každý seriózny končiaci primátor ponechal už svojim nástupcom.
Jana Vaľová teda končí svoju primátorskú funkciu tak, ako ju celých osem rokov vykonávala – neseriózne.

 

Ilustračné foto: Budova humenskej radnice 

 

Možnosť riadiť mesto nie je vojnová korisť, ale zodpovedná služba, do ktorej treba dať okrem iného aj pokoru. Tomu však Vaľová zjavne nerozumie, inak by sa nemohla v posledných dňoch svojho mandátu správať takto. Svojou účelovou zlomyseľnosťou však len vydáva záverečné svedectvo aj pre tých, ktorí jej možno ešte stále verili.

 

Nový humenský primátor Miloš Meričko

 

Človek, ktorý má svoje mesto rád, takto konať nemôže. Pani Vaľová má však zrejme najradšej seba, a preto z funkcie odíde podľa zásluhy – bez úcty a vďaky. A s ňou doba plná zla, zlomyseľností, arogancie a vulgárností. Novému mestskému zastupiteľstvu spolu so mnou treba preto popriať nielen veľa tvorivej pracovitosti, rozvahy a obetavosti, ale aj schopnosť vrátiť do života mesta atmosféru, ktorá nerozdeľuje ale spája.
Iste nám k tomu pomôže aj odkaz onedlho už bývalej primátorky, ktorý je jasný: Takto nie.

Slavěna Vorobelová: Jana Vaľová zo Smeru to začala hrať na obeť, fakty sú však proti nej

Boj o primátorské kreslo v Humennom vrcholí. Mestom sa šíria rôzne fámy, „zaručené informácie“ o jednotlivých kandidátoch. “Primátorka zo seba robí vo svojich vyhláseniach obeť, všetko je podľa nej narafičené a vopred dôsledne naplánované proti nej. Fakty sú však jednoznačne proti nej tvrdí”, kandidátka na primátorku a zároveň predsedníčka Národnej Koalície Slavěna Vorobelová.

Moje politické prikázanie: Nepodvediem voliča svojho

Komunálne voľby sa blížia a v Humennom sa opäť roztáča kolotoč pochybností o ľuďoch, ktorí sa uchádzajú o dôveru občanov. Je mi ľúto, že ľudia namiesto diskusie o programoch a vízách musia znova riešiť, kto a najmä prečo sa im z letákov a plagátov prihovára.

V Michalovciach sú príjmy poslancov naďalej tajné

Základom otvorenej samosprávy je zverejňovanie dokumentov a ich sprístupňovanie občanom a do tejto kategórie spadajú aj majetkové priznania poslancov. Túto úlohu v rámci samosprávy plní komisia na ochranu verejného záujmu a to na základe Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.