Kategória: ZO ŠPORTU

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy za rok 2017

MICHALOVCE – Každoročné oceňovanie úspešných Michalovčanov v rôznych oblastiach ich pôsobenia sa uskutoční v utorok 6. marca. Primátor mesta Viliam Zahorčák ocení v Obradnej sieni mestského úradu najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2017. Ocenených navrhlo osemnásť športových klubov…

Cenu stolnotenisovej osobnosti Horného Zemplína si prevzal Mgr. Ján Straka

Oceňujeme záslužnú prácu – v klube ŠKST Humenné nie sme ľahostajní k dlhoročnej práci nadšencov stolného tenisu v regióne Horného Zemplína, ktorého je Humenné prirodzeným geografickým, hospodárskym a správnym centrom. Z tohto dôvodu, ako súčasť otvorenia turnaja Memoriálu Františka Karandyšovského organizátori…