Kategória: • PCB a Zemplín

Zdravotné riziká z dlhodobej expozície PCB látkami

ZEMPLÍN – Oznámenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Polychlórované bifenyly alebo PCB boli pôvodne považované za úplne neškodné. Dnes patria medzi 12 látok, ktoré svetové spoločenstvo považuje za natoľko nebezpečné, že by mali byť z ekosystému eliminované.